Arvsfrågor när det finns särkullbarn

Arvsfrågor när det finns särkullbarn 2019-01-11

Grundregeln är att makar ärver varandra, men makars arvsrätt påverkas av om det finns särkullbarn eller inte. Särkullbarn är barn som bara den ena maken är förälder till, och som alltså inte är gemensamma. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut i vart fall sin laglott när föräldern dör. Gemensamma barn får däremot vänta på sitt arv till dess att båda makarna har avlidit. Om makarna inte har några gemensamma barn utan endast särkullbarn, innebär det i praktiken att makarna inte ärver varandra alls, såvida inte testamente finns. Ett testamente kan formuleras på olika sätt, te.x. att särkullbarnet får vänta på allt utom laglotten till dess båda makarna är borta. Det är vanligt att makar vill skydda varandra så att den överlevande maken inte ska behöva flytta från bostaden.

Välkommen att kontakta mig för rådgivning om testamente och andra arvsfrågor.