Skillnaden mellan gifta och sambor vid separation och bodelning

Skillnaden mellan gifta och sambor vid separation och bodelning 2019-01-03

Vilka regler som gäller för bodelning beror till stor del på om man är gift eller sambo. Om man är sambo är det bara bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk som ingår i bodelningen. Det framgår av 8-10 §§ sambolagen (2003:376). Om man är gift ingår däremot enligt huvudregeln all egendom.  Undantaget är egendom som är enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord. Om maken har fått egendomen genom gåva eller testamente med förbehåll att det ska vara enskild egendom ingår det heller inte i bodelningen. Reglerna för bodelning efter äktenskap finns i 10 kapitlet Äktenskapsbalken (1987:230). En annan stor skillnad är att sambor inte måste göra en bodelning, och man har högst ett år på sig att begära bodelning. Har man varit gift ska en bodelning alltid göras och det finns inte någon tidsgräns. Oavsett om man har varit sambo eller gift, kan det vara viktigt att rådgöra med en advokat vid en separation.

Om man har barn tillsammans har man som gifta alltid gemensam vårdnad, vilket inte sambor automatiskt har, och det kan få stor betydelse vid en separation. Om man inte kan komma överens om barnen kan man vända sig till familjerätten i sin kommun för samarbetssamtal. Ibland är det nödvändigt att vända sig till en advokat, till exempel om en vårdnadstvist ska tas upp i domstol.

Kontakta mig för mer information och rådgivning.