Jag heter Ulrika Thunberg och är i första hand verksam inom brottmål och familjerätt. Jag förordnas regelbundet som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag arbetar med bodelningar, arvsrätt, vårdnadstvister och internationell familjerätt. Jag arbetar även inom socialrätt och med likvidationer av aktiebolag.

Jag tog min jur kand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2005 och blev ledamot av Advokatsamfundet 2012.

Advokat Ulrika Thunberg
ulrika@thunbergadvokatbyra.se
Tel. 031 – 301 20 80

bild_brattmal
Brottmål
försvarsadvokat / offentlig försvarare
privat försvarare
målsägandebiträde
särskild företrädare för barn
bild_familjeratt
Familjerätt
bodelningar
bodelningsförrättare
arvsrätt
boutredningsman/skiftesman
testamente
vårdnadstvister
internationell familjerätt
samboavtal
äktenskapsförord
framtidsfullmakt
bild_socialratt
Socialrätt
LVU
LVM
LPT
LRV
bild_likvidationer
Likvidationer
Likvidationer av aktiebolag