Thunberg Advokatbyrå drivs av advokat Ulrika Thunberg med verksamhet i Kungsbacka och Göteborg. Hon är i första hand verksam inom brottmål och familjerätt och är specialiserad inom arvsrätt och bodelning. Hon har mångårig erfarenhet av vårdnadstvister, bodelningar och arbetar även med internationell familjerätt. Ulrika förordnas regelbundet av tingsrätten som bodelningsförrättare, boutredningsman, offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Ulrika tog sin jur kand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet 2005 och har sedan dess arbetat på advokatbyråer och gjort notarietjänstgöring på dåvarande länsrätten i Göteborg. Hon blev ledamot av Advokatsamfundet 2012.

Advokat Ulrika Thunberg
ulrika@thunbergadvokatbyra.se
031 – 301 20 80

bild_brattmal
Brottmål
försvarsadvokat / offentlig försvarare
privat försvarare
målsägandebiträde
särskild företrädare för barn
bild_familjeratt
Familjerätt
bodelningar
bodelningsförrättare
arvsrätt
boutredningsman/skiftesman
testamente
vårdnadstvister
internationell familjerätt
samboavtal
äktenskapsförord
framtidsfullmakt
bild_socialratt
Socialrätt
LVU
LVM
LPT
LRV
bild_likvidationer
Likvidationer
Likvidationer av aktiebolag